Public - سرور پابلیک

سرور 18 نفره پابلیک

تعداد نفرات -18 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 20 نفره پابلیک

تعداد نفرات -20 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 22 نفره پابلیک

تعداد نفرات -22 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 24 نفره پابلیک

تعداد نفرات -24 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 26 نفره پابلیک

تعداد نفرات -26 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 28 نفره پابلیک

تعداد نفرات -28 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 30 نفره پابلیک

تعداد نفرات -32 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران

سرور 32 نفره پابلیک

تعداد نفرات -32 نفر

آپتایم - 99%

دسترسی - کامل

ضد تقلب (Anti Cheat) - دارد

اکانت ادمینی - نامحدود

دانلود سریع - دارد

شبکه - پایدار ، پینگ عالی برای بازیکنان ایران